Dịch vụ – phân lô đấu giá Dương Nội

Dịch vụ – phân lô đấu giá Dương Nội

http://leedsunitedtrust.com/product/life-membership-upgrade/ Các khu đất dịch vụ đã có sổ đỏ 

– Khu LK16 17 18

buy generic adipex online 20151024_111053

http://rolemasterblog.com/gender-in-rmu/ – Khu LK20a 20b

http://roosevelts21st.com/?ps_promotion=promo-4 20151024_110851

phentermine clinics in visalia ca – Khu LK27 28

http://rowaytongardeners.org/dirtfest2015-concentration/ 20151024_110927

http://pittsbororoadhouse.com/category/events-central-north-carolina/chapel-hill-and-south-events/page/2/ – Khu LK31

buy adipex from india 20151024_110652

– Khu dồng đế đồng chợ

buy phentermine through paypal 20151024_11075420151024_110818

Lô Đất Hướng Mặt Tiền Ghi chú
LK31.NO11-407 ĐN qd
LK31.NO12-459 ĐN đã bán
LK31.NO12-470 ĐB-TB Sổ đỏ
LK31.NO11-434 TB đã bán
LK31.No13-492 DN qd
LK31.No05-192 TB qd
LK31.NO14-535 ĐN chờ giá lên
LK31.NO 01-20 ĐN
LK31.NO03-115 chưa đóng tiền
LK31.NO08-302
LK31.No10-387 DN
LK31.NO03-136 chờ
LK31.NO02-82 chưa đóng tiền
LK31.NO15-562 DN chờ giá lên
LK31.NO11-448 TB chờ giá lên
LK31.NO03-121 TB
LK31.NO 02-57 ĐN chờ giá lên
LK31.NO 02-61 ĐN bao sổ thuế
LK31.NO18-671 TB-TN Sổ đỏ
LK31.NO15-581 chờ giá lên
LK31.NO06.222 DB
LK31.No08-295 TB 4m đã bán
LK31.NO03-99 DN qd
LK31.nO09-343 TB sổ đỏ
LK31.NO04-144 DN qd k vướng j
LK31.No14-539 TB đã bán
LK31.No12-472 TB đã bán
LK31.No14-533 DN đã bán
LK31.NO13-516 TB đã bán
LK31.NO 02-94A TB xem xét
LK31.NO 02-94B TB xem xét
LK31.NO3-104,105 đã bán
LK31.No07-241 DN
LK31.NO 08-305 đã bán
LK31.NO14-519 Sổ rồi
LK31.NO 09-330 Sổ rồi
LK31.NO 03-135 chờ giá lên
LK31.NO13-487 TN sổ đỏ
LK31.NO11-436 TB chờ giá lên
LK31.NO 03-124 chờ giá lên
LK31,NO14.536 GÓC chờ giá lên
LK2728.NO03-154 TB
LK2728.No03-155 TB
LK31.NO 03-133 chờ giá lên
LK27,28.NO3- 151 sổ đỏ
LK2728.NO04-199
LK27,28.NO11-480 ĐB
Lk27,28.No11-438 số đỏ
LK27,28.NO02-84 DN số đỏ
LK27,28.NO 06-319
LK27,28.NO14-606
LK27,28.NO 07 – 353 góc
LK27,28.NO 07 348 ĐB
LK27,28.NO 03 159 TB
LK27,28.NO11 472 TB
LK27,28.NO 06 291 ĐB
LK20AB.NO04-22 GÓC
LK20AB.NO 05-LK15 Sổ đỏ
LK20AB.NO 04-36
LK20AB.G34,35
LK20AB.B25
LK20AB.C34
LK20AB.NO 04-22 Góc
LK20AB. B36 37 41 đường 40m TB số đỏ
LK20AB.A63 TN
LK16,17.N05-05 TN
LK16,17.No06-41 TB
LK16,17.NO04-48 TB
LK16,17.NO04-22 DN
LK16,17. NO08-17 DN
LK16,17.No05-5 TN đã bán
LK16,17.No04-22 DN
LK16,17.N05-42 TB
LK16,17.NO10-09 ĐN đã bán
CL10-19 ĐB
CL6-57 TB
CL6-22
CL5-06 TN đã bán
CL10-36 Sát góc ĐN bán rồi
CL10-28 ĐN CHỜ
CL32-22
CL17-05 ĐN bán rồi
CL22-23 ĐN bán rồi
CL13-26 DN
CL21-17 DN
CL13-01
CL16-22
CL8-03 DN chờ
CL03-04 TN Bán rồi
CL02-12 DN
CL17-21 DN bán rồi
CL28-15 DN chưa bán vôi
cl3-03 TN thuế tự chịu
cl14-28 dn chờ qđ
cl22-09 dn
cl32-06 dn đã bán
CL24-03 TB chờ
cl22-03 db đã bán
cl21-02 db

buy adipex online from mexico Bán mảnh đất dịch vụ Dương Nội 50m2 hướng tây nam khu lk27 28 đường 11.5m xây nhà ngay
Bán mảnh đất dịch vụ Dương Nội 50m2 hướng tây bắc khu 20a 20b đường 11.5m xây nhà ngay
Bán mảnh đất dịch vụ Dương Nội 50m2 hướng tây bắc khu lk 16 17 18 xây nhà ở ngay
Bán mảnh đất dịch vụ Dương Nội 50m2 khu lk 31 

Đất dịch vụ Dương Nội : Khoảng 30 mảnh ô nguyên lẫn ô ghép
Giá từ 1,6 tỷ – 4 tỷ.

http://rolemasterblog.com/clear-the-decks-the-pcs-are-coming/ ===> Liên hệ ngay để được tư vấn: 0979.434.920    /    0942.737.506      ( Hưng )

 

http://argentineproductions.com/project/french-and-indian-war-250-inc/

Sản Phẩm Liên Quan